Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. MAWI Małgorzata Jurewicz, NIP: 8991008299, Grabskiego 1 / 5
53-535 Wrocław, telefon: 601 704 403 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailem na adres: wiesiek@jurewicz.eu.

Mogą Państwo również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy na tej stronie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

Niniejszym informuję o moim (naszym) odstąpieniu od umowy sprzedaży wymienionych poniżej rzeczy (o świadczenie wymienionych poniżej usług):

Odstąpienie od umowy

12 + 6 =